Polski
Ru
English
icon

Сервис и поддержка

+48 723 230 000
icon

Быстрый контакт

info@waterjet-pl.pl

Станция JS-750 предназначена для автоматического удаления использованного абразива из ванной станка гидроабразивной резки. Абразив перемещается в сменный контейнер типа BigBag. Производительность данной станции в несколько раз выше по сравнению с другим подобным оборудованием, в котором отработанная смесь целиком попадает в BigBag.

В станции JS-750 вода, которая составляет 90% всего объема отработанной смеси, возвращается в установку гидроабразивной резки. Мокрый абразив, т.е. примерно 10% всего объема отработанной смеси, переливается напрямую в BigBag. Оставшаяся в абразиве вода просачивается через BigBag и собирается в находящемся ниже отстойном баке, а абразив оседает в BigBag.

Неотъемлемой составляющей станции JS-750 является всасывающе-нагнетательная система, элементы которой расположены в отстойном баке и ванне станка ГАР.

 

Wysoka wydajność, brak przestojów maszyny.

JS-750 charakteryzuje się wysoką wydajnością usuwania zużytego ścierniwa - do 1 tony na godzinę, przy zmniejszonej energochłonności w odniesieniu do dostępnych na rynku systemów przelewowych.

Taki sposób usuwania zużytego ścierniwa powoduje, że system JS-750 jest aktualnie najbardziej wydajnym i zautomatyzowanym urządzeniem tego typu na rynku.

A co najważniejsze, używając JS-750 nie trzeba zatrzymywać pracy maszyny do cięcia wodą, która nadal może realizować proces produkcyjny. To zaś generuje spore oszczędności dla właścicieli tego typu obrabiarek. Dodatkową zaletą systemu JS-750 jest jego uniwersalność - urządzenie może współpracować z każdą maszyną do cięcia wodą.
 

Główne zalety systemu usuwania ścierniwa:

  • Wysoka wydajność: 1 tona na godzinę
  • Zastosowanie separatora: oddziela wodę od ścierniwa, tylko 10% wody pozostaje w zużytym ścierniwie, a 90% trafia z powrotem do zbiornika.
  • System automatyczny: zaleca się włączać system jeden raz na zmianę (8 godzin pracy), urządzenie działa 20 minut.
  • Układ ssawno-tłoczny: system najpierw wzburza zużyte ścierniwo, a następnie je zasysa, dzięki temu system efektywnie usuwa ścierniwo ze zbiornika.
  • Ułożenie układu ssawno-tłocznego: na dnie całego stołu ułożony jest układ składający się z kilku rur z perforowanymi wlotami w celu zabezpieczenia systemu przed dużymi odpadami, oraz by system mógł pobierać ścierniwo z kilku miejsc.
  • Produkt polski: urządzenie zostało opracowane i wyprodukowane w Polsce z wykorzystaniem markowych komponentów.
  • Wielu zadowolonych klientów: od 4 lat system jest sprzedawany na polskim rynku, do tej pory korzysta z niego ok 30 klientów.

Позвони нам:
+48 723 230 000

либо напиши:
info@waterjet-pl.pl


Приглашаем к сотрудничеству.